برنزی
650,000 ریال ماهانه


 • تعداد بازی های کازینو 4 عدد • تعداد ورزش ها1 (فقط فوتبال) • api تهیه با مشتری • ماژول های پرداخت بانک پرفکت مانی • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • مدت تحویل فوری بعد از پرداخت • پشتیبانیشش ماه پشتیبانی فنی و سیستمی
نقره ای
750,000 ریال ماهانه


 • تعداد بازی های کازینو 6 عدد • تعداد ورزش ها3 عدد • api تهیه با مشتری • ماژول های پرداخت پرفکت مانی , کارت به کارت • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • مدت تحویل فوری بعد از پرداخت • پشتیبانیشش ماه پشتیبانی فنی و سیستمی
طلایی
950,000 ریال ماهانه


 • تعداد بازی های کازینو 8 عدد • تعداد ورزش ها14 عدد • api تهیه با مشتری • ماژول های پرداخت تمامی درگاه های مورد نیاز • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • مدت تحویل فوری بعد از پرداخت • پشتیبانییک سال پشتیبانی فنی و سیستمی