هاست اشتراکی لینوکس ساده توجه فرمائید که قرار داد شما در هر لحظه قابل انصراف است و ما در لحظه انصراف هزینه باقی مانده سرویس شمارا به شما بازپس خواهیم داد.این تضمین ما برای جلب رضایت شماست

دایرکت ادمین استاندارد 1
33,000 ریال سه ماهه


 • فضا SSD 250 مگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 1 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU 10% یک هسته • Ram 512 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD
دایرکت ادمین استاندارد 2
41,000 ریال سه ماهه


 • فضا SSD 500 مگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 1 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU 10% یک هسته • Ram 512 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD
دایرکت ادمین استاندارد 3
52,200 ریال سه ماهه


 • فضا SSD 1 گیگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 1 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU 30% یک هسته • Ram 512 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD
دایرکت ادمین استاندارد 4
59,000 ریال سه ماهه


 • فضا SSD 2 گیگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 2 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU 30% یک هسته • Ram 768 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD
دایرکت ادمین استاندارد 5
66,000 ریال سه ماهه


 • فضا SSD 4 گیگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 3 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU 40% یک هسته • Ram 768 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD
دایرکت ادمین استاندارد 6
73,000 ریال سه ماهه


 • فضا SSD5 گیگابایت • پهنای باندنامحدود • پنل هاست دایرکت ادمین • گواهی SSL ندارد • تعداد سایت های اضافی 3 عدد • دوره های بکاب گیری روزانه . ماهیانه • CPU40% یک هسته • Ram 768 مگابایت • IO Entry Process • Entry Process 10 عدد • وب سرور Apache + Nginx • هارد سرور SSD